เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ผู้ให้บริการ ufabetcreative.com จัดทำเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อรักษาข้อมูลอย่างดีที่สุด

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ ufabetcreative.com ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการเข้าใช้บริการ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งจะทำการจัดเก็บข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบระเบียบ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์จะทำการจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการที่สมัครสมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา

 • การนำข้อมูลมาใช้

ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่สมาชิกแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของการให้บริการ รวมไปถึงการจัดทำโปรโมชั่น

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ไปเผยแพร่สู่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

เว็บไซต์จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าใช้บริการหรือสมาชิกอย่างเป็นความลับ

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการรับสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง contact@ufabetcreative.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์สามารถปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม

 • การติดต่อ

สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ contact@ufabetcreative.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายที่จัดทำขึ้นมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2018

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่จะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.ufabetcreative.com